คลินิกเบาหวาน

 

   คลินิกเบาหวาน

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างครบวงจร ทีมวิทยากรเบาหวาน ทีมร่วมให้คำปรึกษา พยาบาลซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง นักกำหนดอาหาร พร้อมทีมแพทย์ร่วมรักษาจากทุกสาขา และดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและครบวงจรสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

การบริการ

 • ให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์และโรคระบบต่อมไร้ท่อ
 • ประเมินภาวะความเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน
 • แนะนำวิธีควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน
 • ให้ความรู้และดูแลคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • คลินิกลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ
 • ดูแลรักษาและป้องกันผู้ป่วยเบาหวานจากโรคแทรกซ้อน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การเกิดแผล เป็นต้น
 • ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้ความรู้กับครอบครัว ญาติในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างถูกต้อง
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
 • การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา ให้การติดตามผลดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระยะยาว โดยทีมแพทย์ร่วมรักษาเฉพาะทาง อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตา โรคระบบหลอดเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกำหนดอาหาร มีกิจกรรมสันทนาการสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และญาติให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน
 • วินิจฉัยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพเท้าและบริการรองเท้า


พญ.ธัญญา เชฏฐากุล