Bangkok Hospital Ratchasima

แผนก ปวดศีรษะ

        อาการปวดศีรษะ เป็นอาการที่มีผู้ป่วยเข้ามาปรึกษาแพทย์เป็นจำนวนมาก เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น อาการปวดหัวไมเกรน อาการปวดหัวจากกล้ามเนื้อตึงตัว (tension-type headache) หรือจากโรคหรือภาวะต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น เนื้องอกในสมอง เลือดออกในสมอง การติดเชื้อในสมองหรือเยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น

        แผนกปวดศีรษะที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมามีวิธีสำหรับคัดกรองการปวดศีรษะประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

        บางครั้งอาการปวดศีรษะของผู้ป่วยอาจจะมีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง การรักษาแบบบูรณาการโดยอาศัยความร่วมมือจากแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะได้รับการรักษากับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ฝังเข็มจีน หรือจิตแพทย์ เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

วันและเวลาทำการ วันจันทร์วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สมองและระบบประสาท เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันศุกร์       เวลา 08.00-19.00 .
  • วันเสาร์วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา