Bangkok Hospital Ratchasima

ศูนย์มะเร็ง (CANCER)

      ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตั้งแต่ให้คำปรึกษา แก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็ง, แนะนำวิธีการตรวจและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยเคมีบำบัด การรักษาประคับประคอง โดยให้การดูแลขณะรักษาและหลังการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์

ตรวจหามะเร็งอย่างละเอียด

      เริ่มต้นด้วยการตรวจหามะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการถ่ายภาพเอกซเรย์ แมมโมแกรม การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับคอมพิวเตอร์ (MRI) การตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) นอกจากนี้ยังมีการตรวจเลือด การตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแบบใหม่ (Liquid Pap Test) ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำ

วางแผนการรักษาอย่างดีที่สุด

      มีการวางแผนให้การรักษาแบบครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิต อารมณ์ สังคม โดยทีมแพทย์แต่ละสาขาและทีมพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

 • ให้บริการด้านการรักษาด้วย ยาเคมีบำบัด ยากลุ่มเป้าหมายและยาฮอร์โมน
  • ยาเคมีบำบัด คือ การรักษาด้วยยาหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ ต้านหรือทำลายเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้และตายในที่สุด ยาเคมีบำบัดมีหลายรูปแบบ ส่วนมากเป็นยาฉีดโดยการหยด ร่วมกับสารนำเข้าทางหลอดเลือดดำ ปัจจุบันมียาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทาน ซึ่งทำให้การบริหาร ยาสะดวกมากขึ้น ลดการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้ยาเคมีบำบัด
  • ยากลุ่มเป้าหมาย คือยาที่ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งแบบจำเพาะเจาะจง ซึ่งมีความแตกต่างจากยาเคมี บำบัดแบบมาตรฐาน
  • ยาฮอร์โมน คือการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย เนื่องจาก มะเร็งบางชนิดอาศัยฮอร์โมนในการเจริญเติบโต
 • การรักษาด้วยยาเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อ
 • การรักษาเสริม เพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งให้สูงขึ้นกว่าการรักษาเฉพาะที่เพียงอย่าง เดี่ยว โดยการกำจัดและทำลายเซลล์มะเร็งที่ยังเล็ดลอดจากการผ่าตัดรักษาที่ไม่สามารถมองเห็น หรือตรวจพบได้จากเอ็กซ์เรย์
 • ป้องกันและลดโอกาสการแพร่กระจายของเซล์ลมะเร็ง
 • ชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • กำจัดและทำลายเซลล์มะเร็งที่อาจมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายแล้ว
 • บรรเทาอาการที่เกิดจากโรคมะเร็ง

ให้การรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัด (Surgery) โดยศัลยแพทย์โรคมะเร็ง

        ให้การรักษามะเร็งตับที่ต้องรักษาด้วยวิธี ฉีดยาเคมีบำบัด เข้าทางหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงตับและใช้สารที่มีขนาดเล็กเข้าไปอุดหลอดเเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับ (Transarterial oily chemoembolization ชื่อย่อ TOCE) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีร่วมรักษา

        มีบริการหอผู้ป่วยโดยทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งดูแล 24 ชั่วโมง

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์มะเร็ง เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 09.00-18.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์มะเร็ง ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม