Bangkok Hospital Ratchasima

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ  (GASTRO – INTESTINAL & LIVER CENTER: GI)

        โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาพร้อมให้บริการแบบครบวงจร ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
 • – โรคกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
 • – โรคกระเพาะลำไส้อักเสบ (Gastroenteritis)
 • – โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones , Cholangitis )
 • – โรคกรดไหลย้อน (GERD)
 • – ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง (Irritable Bowel Syndrome,constipation)
 • – โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)
 • – โรคมะเร็งลำไส้ (Colon Cancer)
 • – โรคมะเร็งตับ (HCC)  เป็นต้น
การบริการ
 • – บริการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
 • – ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติและโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • – การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการตรวจลำไส้เล็กด้วยแคปซูลจิ๋ว (Endoscopy Capsule)
 • – เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยภาพเหมือนจริง (Computed Tomography Colonoscopy)
 • – ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นโดยการส่องกล้อง (Esophagogastroduodenoscopy)
 • – ตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง (Colonoscopy)
 • – ตรวจทวารหนักโดยการส่องกล้อง (Proctoscopy)
 • – ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy)
 • – ตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
 • – ตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหารด้วยการเป่าลมหายใจ (Urea Breath Test)
 • – การใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)   
อาการที่สังเกตุได้ และควรมาพบแพทย์ทันที
 • – กลืนอาหารลำบากหรือกลืนแล้วเจ็บ
 • – มีอาการแสบ จุกแน่นหน้าอก
 • – อาเจียนติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ หรืออาเจียนเป็นเลือด
 • – ถ่ายอุจจาระผิดปกติ ถ่ายอุจจาระผิดปกติจากเดิม
 • – น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • – ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด หรือถ่ายดำ
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา