Bangkok Hospital Ratchasima

ศูนย์อุบัติเหตุ

        ในภาวะวิกฤติ อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน แม้เพียงเสี้ยววินาทีก็มีผลต่อความสูญเสียที่อาจจะตามมา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากมีทีมแพทย์ และพยาบาลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและการเข้าถึงผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีแล้ว ย่อมทำให้ทั้งผู้ป่วยและคนในครอบครัวรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น
        ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

มั่นใจทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ประกอบด้วย

 • ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • ประสาทศัลยแพทย์
 • กระดูกและข้อ
 • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 • สูตินารีแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤติ
 • รังสีแพทย์
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง
 • ศัลยแพทย์หลอดเลือด

   

มั่นใจ…ในการอภิบาลที่พร้อมสรรพ

 •  – หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) จำนวน 4 เตียง
 •  – หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 14 เตียง
 •  – หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (MICU) จำนวน 10 เตียง

แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

        สิ่งสำคัญในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บคือ ความปลอดภัย รถพยาบาลฉุกเฉินทุกคันจึงมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานการช่วยชีวิตขั้นสูง อาทิ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องควบคุมการให้ยา และสารน้ำ, เครื่องดูดเสมหะสำหรับดูแลผู้ป่วย เป็นต้น ความเพียบพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถทุกคันติดตั้งระบบ GPS ช่วยระบุพิกัด สามารถติดตามตำแหน่งของรถพยาบาลขณะอยู่บนท้องถนน และมีระบบช่วยนำทางไปยังจุดหมาย ทำให้สามารถเลือกเส้นทางที่สะดวกที่สุดเพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว

มั่นใจในการเคลื่อนย้าย

 •   รถ Mobile CCU ( ห้องอภิบาลหัวใจเคลื่อนที่)
 •   รถ Mobile ICU (ห้องอภิบาลผู้ป่วยวิกฤต)
 •   เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU)

        BES จะมี call center ซึ่งมีความพิเศษตรงที่หากลงทะเบียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ผ่านระบบ GPS กับทางโรงพยาบาลแล้ว เมื่อมีโทรศัพท์เข้ามาก็จะทราบได้ทันทีถึงพิกัดและแผนที่บ้านของผู้ป่วย จึงสามารถประสานโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดให้ไปรับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและ แม่นยำขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างศูนย์สั่งการฉุกเฉินเครือข่ายโรงพยาบาล กรุงเทพ (BES Dispatch) กับทีมแพทย์และพยาบาลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน “BES by ilertu” ซึ่งจะช่วยให้รู้พิกัดและข้อมูลของผู้ป่วยเมื่อมีการส่งสัญญาณจากแอปพลิเคชันมาถึงเรา เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินทั้งในบ้านและนอกบ้าน

        BES ยังช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ โดยการเตรียมเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU) เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที นอกจากมีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือแพทย์แล้ว BES ยังมี ระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างแพทย์ฉุกเฉินกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องที่สุด

จุดเด่นของ BES คือ ความรวดเร็ว การเข้าถึงที่แม่นยำ และมีความพร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยี ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญสำหรับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สำคัญเรายังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้งทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงคนขับรถฉุกเฉินให้อยู่มาตรฐานเดียวกัน

เพราะทุกเสี้ยววินาที หมายถึงชีวิต อุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1719

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม