Bangkok Hospital Ratchasima

โรคหลอดเลือดสมอง หากได้รับการรักษาเร็ว เซลล์สมองโดนทำลายน้อย
ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ศูนย์สมองและระบบประสาท (Neuroscience Center)

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ดูแลรัษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเน้น

 •  – ค้นหา… สาเหตุของโรค
 •  – รักษา… ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 •  – ป้องกัน… การเกิดโรคซ้ำ
 •  – ฟื้นฟู… ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงดั่งเดิม

ศูนย์สมองและระบบประสาท มีทีมแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

แผนกให้บริการ

การรักษา

บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 1. EEG ( Electroencephalography) คือการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อตรวจการทำงานของเซลล์ประสาทสมองโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าหมายถึงการบันทึกประจุไฟฟ้าจากจุดต่างๆของสมองออกมาทางหนังศีรษะ แล้วเครื่องจะแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองออกมาเป็นเส้นบนกระดาษบันทึกหรือจอภาพ มีความถี่และรูปร่างต่างๆกันซึ่งจะแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทวิทยาว่าปกติหรือผิดปกติแบบใดและบริเวรใดของสมอง การบันทึกคลื่นสมองนี้จะทำภายใต้ภาวะต่างๆ เช่น ขณะตื่น หลับ ระหว่างชัก ระหว่างกระตุ้นด้วยแสงหรืออื่นๆ

ขอบข่ายผู้ที่จะตรวจด้วยวิธีนี้

 • – ผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคลมชัก
 • – ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะหรือหลังผ่าตัดสมอง
 • – ผู้ป่วยภาวะโคม่า
 • – ผู้ป่วยที่ซึมลงหรือหมดสติ และ สงสัยว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการชักที่ไม่แสดงออก โดยการเกร็งกระตุก ( non- Convulsive Seizure )
 • – ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีภาวะสมองตาย ( brain death )
 • – ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนหลับ
 • – ใช้วินิจฉัยกลุ่มโรคบางอย่างที่มีลักษณะคลื่นสมองเฉพาะเจาะจง

2. TMS ( Transcranial Magnetic Stimulation) “เทคโนโลยีนี้ มีใช้รักษาในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ส่วนโรงพยาบาลเอกชนมีใช้อยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น”

       TMS เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI เป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถทะลุผ่านอวัยวะต่างๆ เข้าไปได้ลึก ประมาณ 1-3 เซนติเมตรเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรวม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตหลายราย มักจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ขยับร่างกายไม่ได้ครึ่งซีก มีปัญหาด้านการพูด และการกลืนอาหาร ในผู้ป่วยนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อก่อนอาศัยเพียงการทำกายภาพบำบัดเท่านั้น แต่ปัจจุบันทีมแพทย์และนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาและพัฒนาใช้คลื่นแม่เหล็กส่งผ่านเข้าไปยังสมองเพื่อช่วยปรับการทำงานฟื้นฟูของสมองที่บกพร่องให้คงที่ โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ยิ่งทำควบคู่กับกายภาพบำบัด จะช่วยผู้ป่วยให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้นมากกว่า 50-60 %

โรคและภาวะใดบ้างที่สามารถใช้เทคโนโลยี TMS ร่วมรักษาได้

 • – โรคในระบบประสาทส่วนกลาง ( สมองและไขสันหลัง) ได้แก่ การกระตุ้นสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การปรับสมดุลของสมองในโรคไมเกรน ช่วยฟื้นฟูภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก และ การบาดเจ็บของประสาทไขสันหลัง
 • – โรคระบบประสาทภายนอกสมอง ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดเรื้อรังจากระบบประสาท ภาวะกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ปวดกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ปวดหลังเรื้อรัง ใช้ลดความเจ็บปวดจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ โดยที่ผ่านการรักษาแบบพื้นฐานแล้วไม่ตอบสนอง หรือมีภาวะข้างเคียงจากการรักษาด้วยยา

เทคโนโลยี TMS ปลอดภัยแค่ไหน

         เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเทคโนโลยีนี้ มีผลอยู่ในวงจำกัดที่แคบมาก เพียง 1-3 เซนติเมตร จากหัวกระตุ้น จึงไม่มีผลกระทบที่อันตรายต่ออวัยวะของร่างกาย มีเพียงข้อห้ามใช้ในบุคคลที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดที่ฝังในร่างกาย หรือใส่เครื่องระบายน้ำในโพรงสมอง ผู้ป่วยที่มีความดันในกระโหลกศีรษะสูง และผู้ป่วยที่มีอวัยวะเทียมที่เป็นโลหะที่เพิ่งใส่มาไม่นาน

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สมองและระบบประสาท เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันศุกร์       เวลา 08.00-19.00 .
 • วันเสาร์วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา