Bangkok Hospital Ratchasima

แผนกเด็กป่วย

การให้บริการพื้นฐาน

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป และกุมารแพทย์เฉพาะสาขา ดังนี้ 

 1. กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจ

 2. กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

 3. กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

 4. กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร

 5. กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา

 6. กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

 7. กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

 8. กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาท

 9. กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด

 10. กุมารแพทย์โรคผิวหนัง
 11. กุมารแพทย์ทั่วไป

 12. กุมารแพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

การบริการของเรา

 1. ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับเด็ก

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและเพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ และการให้สุขศึกษาในโรคที่พบได้บ่อย อาทิ เช่น

  • ปอดอักเสบ ติดเชื้อ

  • โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน

  • ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ

  • หอบ หืด

  • ภูมิแพ้

  • โรคระบบทางเดินอาหาร

  • ลำไส้กลืนกัน

  • ทารกคลอดก่อนกำหนด ตัวเหลือง

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนกเด็กป่วย เปิดให้บริการ

 • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 07.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม