Bangkok Hospital Ratchasima

แผนกโรคปอด

        ตรวจรักษาโรคปอดและความผิดปกติของปอดโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด พร้อมทั้งคลินิกให้คำปรึกษา และรักษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง

โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

        โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคของอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ซึ่งแบ่งออกเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ จมูก ลำคอ โพรงหลังจมูก กล่องเสียง และระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดคอ หลอดลม และปอดทั้งสองข้าง ดังนั้น โรคในกลุ่มนี้จึงครอบคลุมตั้งแต่โรคที่มีอาการไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น หลอดลมอักเสบ หอบหืด วัณโรค ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ และมะเร็งปอด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์อายุรกรรม เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา