Bangkok Hospital Ratchasima

Good Teeth , Radiant Smile ปีนี้คุณตรวจฟันแล้วหรือยัง

ศูนย์ทันตกรรม

     การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี เราพร้อมให้บริการโดยทันตแพทย์ เฉพาะทางครบทุกสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบการควบคุมตรวจสอบที่ได้มาตรฐานในระดับสูงเพื่อความปลอดภัย ให้การดูแล สุขภาพช่องปากได้ครบวงจรตั้งแต่งานทันตกรรมพื้นฐานและงานทันตกรรมแบบพิเศษที่ต้องการความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในระดับสูง อาทิ ทันตกรรมจัดฟัน , ทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตกรรมรากเทียม , ทันตกรรมสำหรับเด็ก , งานศัลยกรรมช่องปาก , งานรักษาโรคปริทันต์ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นต้น โดยเน้นการวางแผนดูแลรักษาแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง ให้คุณมีรอยยิ้มที่ สดใสในทุกเวลา

        ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อที่ได้รับมาตรฐาน  เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อน การใช้งาน  รวมทั้ง ห้องตรวจทันตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับระบบอากาศภายในห้องตรวจ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการและทีม
ทันตแพทย์อยู่ท่ามกลางคุณภาพอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์ โดยใช้ระบบหมุนเวียนอากาศแยกในแต่ละห้อง ภายในห้องมีอัตราหมุนเวียนตามมาตรฐาน > 12 ACH และมีระบบระบายอากาศ (Exhaust System) ที่นำอากาศเสียออกจากห้องตรวจตามมาตรฐานห้องตรวจทันตกรรม จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของอากาศที่ดีทุกครั้งที่เข้ารับบริการ และ
แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระบบ มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

การบริการภายในศูนย์ทันตกรรม

 • ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontics  เป็นการแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ โดยจะทำการ “เคลื่อนฟัน” จากตำแหน่งที่ผิดปกติไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อฟันและอวัยวะรอบ ๆ ฟัน ซึ่งการจัดฟันนั้นมีหลายแบบให้เลือก ทั้งแบบติดแน่นและการจัดฟันแบบถอดได้แบบใส การจัดฟันแบบติดแน่น เช่น การจัดฟันแบบโลหะ และการจัดฟันแบบ Invisalign จะเป็นการจัดฟันแบบถอดได้แบบใสที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม Cosmetic Dentistry  การรักษาโดยการบูรณะฟันเพื่อทดแทนส่วนของฟันที่สูญเสียไปให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งการบูรณะตกแต่งให้เกิดความสวยงาม การรักษาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ การอุดฟัน, การทำ Inlay, การทำ Onlay, การทำครอบฟัน
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthetic Dentistry  คือการบูรณะฟันที่มีอยู่และสร้างฟันใหม่เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันขึ้นมาทดแทนฟันที่เสียไปเพื่อการใช้งานบดเคี้ยวหรือเพื่อความสวยงาม เช่น ครอบฟัน การทำฟันปลอม หรือสะพานฟัน เป็นต้น จุดประสงค์หลักของทันตกรรมประดิษฐ์คือการทำให้สามารถใช้ฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติที่สุด
 • ทันตกรรมรากเทียม Implant Dentistry เป็นการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยการสร้างฟันขึ้นมาใหม่ด้วยการใช้รากฟันเทียมที่มีรูปร่างคล้ายสกรู เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาสามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้อย่างใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด สามารถใช้รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป โดยเป็นการใส่ฟันเทียมแบบติดแน่น เช่น การทำครอบฟันบนรากฟันเทียม
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก Pediatric Dentistry  ให้คำปรึกษา ดูแล รักษา และป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก โดยทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้แก่ การตรวจสุขภาพฟันและ X-Ray ฟัน การขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ การอุดฟัน การรักษารากฟัน การทำครอบฟัน การถอนฟัน และการใส่เครื่องมือกันฟันล้ม
 • การรักษารากฟัน Endodontics การรักษาฟันที่มีการติดเชื้อ โดยการนำเนื้อเยื่อประสาทฟันส่วนที่เสียหายออกจากโพรงประสาทและคลองรากฟัน ทำความสะอาด และทำให้ปราศจากเชื้อ และอุดคลองรากฟันและโพรงประสาทฟันก่อนจะมีการบูรณะฟันโดยการทำครอบฟันต่อไป
 • ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Oral & Maxillofacial Surgery ให้การรักษาทางศัลยกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟัน กระดูก เนื้อเยื่ออ่อนในบริเวณศีรษะ คอ ใบหน้า ขากรรไกร โดยทำหัตถการ เช่นการถอนฟัน การผ่าฟันคุด การผ่าตัดขากรรไกร การผ่าตัดควักถุงน้ำ รวมถึงให้บริการรักษาบำบัดฉุกเฉิน เช่น การรักษาภาวะการติดเชื้อในช่องปากและบริเวณใกล้เคียง
 • ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์ Periodonticsโรคปริทันต์อักเสบ คือ โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ตัวฟัน ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ คือ การกำจัดคราบจุลินทรีย์และแบคทีเรียด้วยการขูดหินน้ำลาย เกลารากฟัน และการผ่าตัดเหงือก
 • ทันตกรรมทั่วไป General Dentistryให้บริการตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นาน ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพฟันทั่วไป การขูดหินปูนและขัดฟัน การอุดฟัน การขจัดคราบชา กาแฟ โดยการใช้ Airflow และการฟอกสีฟัน
 • การรักษาเพื่อแก้ไข ได้แก่ การผ่าตัดเหงือก (Open Flap Surgery), การเพิ่มความยาวตัวฟัน (Crown Lengthening), การปลูกเหงือก (Free Gingival Graft), การผ่าตัดเนื้อเยื่อยึด (Frenectomy) ฯลฯ
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนกทันตกรรม เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 น.   (เปิดให้บริการหลัง 17.00น. กรณีนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)
สถานที่ตั้ง แผนกทันตกรรม ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา