Bangkok Hospital Ratchasima

แผนกโรคทางเดินปัสสาวะ

        ให้บริการด้วยการตรวจวินิจฉัย และ รักษาโรคทางเดินปัสสาวะโดยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด
โรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่

 • ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • นิ่ว นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในไต นิ่วในท่อไต
 • ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • มะเร็งไต
 • ระบบควบคุมปัสสาวะเสื่อม เช่น ปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออก
 • การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ
 • โรคความผิดปกติแต่กำเนิด ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์
 • โรคทางเดินปัสสาวะจากปัญหาระบบประสาท โรคไขสันหลัง
 • การอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะ
 • โรคปัญหาทางเพศในผู้ชาย
 • การ Remove foreign body ในอวัยวะเพศชาย
 • การบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์ในเพศชาย
 • ทำหมันชาย การแก้หมันชาย

การบริการของเรา

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ
 • การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ท่อปัสสาวะอักเสบในเพศชาย กระเพาะปัสสาวะอักเสบในเพศหญิง ปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้น
 • โรคความผิดปกติแต่กำเนิด เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์
 • ผ่าตัดโรคทางเดินปัสสาวะ
 • การสลายนิ่ว หรือการรักษานิ่วด้วยคลื่นกระแทก โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีบาดแผล Extracourcureal shock wave lithotripsy (ESWL)
 • การผ่าตัดนิ่ว
 • การผ่าตัดต่อมลูกหมาก
 • การส่องกล้องเพื่อผ่าตัดนิ่ว ผ่าตัดต่อมลูกหมาก
 • การให้เคมีบำบัด เช่น ในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • การทำหมันชาย การแก้หมันชาย และการแก้ไขความผิดปกติในอวัยวะเพศชาย
 • การให้คำแนะนำปรึกษาโรคทางเดินปัสสาวะโดยแพทย์เฉพาะทาง

เทคโนโลยีทางการแพทย์

        โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้นำวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่มาใช้ คือการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก ( Laparoscopic Surgery ) เข้ามาช่วยในการรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผ่าตัดมากขึ้น เช่น การผ่าตัดนิ่วแผลเล็กทางหน้าท้อง นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดมากขึ้นแล้วผู้ป่วยยังมีระยะพักฟื้นที่เร็วขึ้นเพราะแผลผ่าตัดขนาดเล็กลง ระยะการหายของโรคเร็วขึ้น

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ศัลยกรรม เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00 – 20.00 น.
สถานที่ตั้ง ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม