Bangkok Hospital Ratchasima

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Checkup Center)

       บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขาและทีมพยาบาลอาชีวเวชอนามัยที่มีประสบการณ์เน้นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย วิเคราะห์ผลโดยห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ การแพทย์แขนงนี้จึงเน้นหนักไปทางการป้องกันโรคเป็นหลัก

การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวอนามัย

 1. – การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 2. – การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตามความเสี่ยงอ้างอิงจากกฎหมาย
 3. – การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงอื่นๆ เช่น คนทำงานในที่สูง คนทำงานในพื้นที่อับอากาศ
 4. – การตรวจสุขภาพประจำปี
 5. – ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
 6. – ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spiro meter)
 7. – ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อหลัง (Muscular strength)
 8. – ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ( Vision occupational health )
 9. – ตรวจระดับสารต่างๆที่ตกค้างในร่างกาย เช่น โครเมียม, แคดเมียม, อลูมิเนียม, Benzine, Toluene, แอมโมเนีย, ไซยาไนท์, สังกะสี, นิกเกิ้ล, สไตลีน, ยาฆ่าหญ้า, ไซลีน, Methlyl ethyl ketone และสารอันตรายอื่นๆ

        นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ พร้อมมีทีมงานให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการตรวจสุขภาพ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพสามารถทำงานได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเน้นที่เราให้การบริการกับกลุ่มสถานประกอบการ

 • – รายงานผลตรวจ รวดเร็วภายใน 15 วัน
 • – การบริการหลังการตรวจ มีทีมแพทย์พยาบาลด้านอาชีวะอนามัยให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ
 • – วิเคราะห์ผลตรวจอ้างอิงตามกฎหมาย และร่วมวิเคราะห์เพิ่มเติมไปพร้อมกับทีมสุขภาพในโรงงาน
 • – มีทีมวิเคราะห์จัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเคยใช้บริการกับที่ไหนมาก่อน หากมีข้อมูลให้เรา เราสามารถจัดการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อเนื่องได้ โดยอ้างอิงตามหลักการนำไปใช้ได้จริ
 • – ผลตรวจทางอาชีวะทั้งหมดผ่านการวิเคราะห์จากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์โดยตรง
 • – ผลตรวจทางรังสีวินิจฉัยผ่านการอ่านโดยตรงจากรังสีแพทย์

        ผลตรวจสุขภาพจะไม่ใช่แค่ตัวเลข คำแปล คำแนะนำในกระดาษอีกต่อไป ความยุ่งยากในการจัดการผลตรวจของสถานประกอบการจะหมดไป เราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการ แต่เราคือเพื่อนสุขภาพพร้อมเดินเคียงข้างคุณ

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา