Bangkok Hospital Ratchasima

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพราชสีมา

        อาการป่วยจากโรคบางโรค ทำให้เกิดความบกพร่อง ความพิการทางร่างกาย และยังส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการปวดในแต่ละคนยังทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติ

        ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา พร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ทางเลือก (แพทย์จีน) นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ ให้บริการด้านการรักษาดังนี้:

 • – โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • – เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • – กายภาพบำบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
 • – โปรแกรมบำบัดผู้ใหญ่และเด็ก
 • – โปรแกรมการฝึกพัฒนาการเด็ก
 • – โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด
 • – เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
 • – หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ
 • – โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน
 • – โปรแกรมนวดรักษา และนวดแผนไทย 

        ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย

 • – การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า
 • – การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์
 • – การฟื้นฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง
 • – การบำบัดด้วยอ่างน้ำอุ่น ( Whirl pool)
 • – การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • – กิจกรรมบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการ Stroke
 • – กิจกรรมบำบัดในเด็ก
 • – การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย
 • – กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • – แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน
 • – กายภาพบำบัดด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วย เครื่องออกกำลังกายขาและแขนแบบ Passive และ Active
 • – เครื่องกายอุปกรณ์เสริมช่วยการเดิน Parapodium
 • – บริการประเภทกายอุปกรณ์เสริม เช่น support ต่างๆ
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา