ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง

  คลินิกกระดูกและข้อ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา อาการโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบวงจร ครอบคลุมโรคทางกระดูกและข้อ

การรักษา

• อุบัติเหตุ กระดูกหัก ข้อเคลื่อนหลุด ข้อแพลง บาดเจ็บกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท
• ข้อเสื่อม เช่นข้อเข่าและข้อสะโพก การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
• บาดเจ็บการกีฬา การบาดเจ็บในนักกีฬาที่พบบ่อย ได้แก่ เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาด หมอนรองกระดูกข้อเข่าฉีก เป็นต้น
• โรคทางมือ ได้แก่ นิ้วล็อค ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ เอ็นอักเสบ พังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ เป็นต้น
• โรคทางเท้าและข้อเท้า ได้แก่ เท้าปุก เท้าแบน นิ้วเท้าเกผิดรูป รองช้ำ เอ็นอักเสบ เป็นต้น
• เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาททั้งเนื้องอกธรรมดา เนื้อร้าย (มะเร็งและเนื้องอกลุกลาม
• โรคทางเมตาบอลิกของกระดูก ได้แก่ โรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยและเครื่องมือทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการซักประวัติอาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกาย
ในบางกรณีจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือพิเศษได้แก่
• เอ็กซ์เรย์ระบบดิจิตอล (Computed Radiography: CR)
• เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography: CT)
• เอ็กซ์เรย์แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging: MRI)
• การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท (Electrodiagnosis: EMG, NCV)
• การตรวจภายในข้อโดยการส่องกล้อง (Arthroscopic examination)
• การตรวจร่างกายร่วมกับการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ (Examination under fluoroscopy)
• การตรวจมวลกระดูก (Bone mineral density: BMD) เพื่อตรวจภาวะกระดูกพรุน

วันและเวลาทำการ วันจันทร์วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมอง ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นพ.ชุติเดช หอมเจริญ

นพ.แสงชัย งามกาญจนรัตน์

นพ.พิเชฐ แท้ประสาทสิืทธิ์

นพ.พิพัฒน์ วงศ์ธนากิจเจริญ

Centers

Clinic