คลินิกเต้านม

 แผนกศัลยกรรมเต้านม

ในปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมนับว่าเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การรักษาจะได้ผลออกมาดีเมื่อการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะต้น ๆ

แผนกเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา มีความพร้อมในเรื่องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและการดูแลรักษาสุขภาพทางเต้านม ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงการรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างเต้านมขึ้นใหม่หลังจากผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม เพื่อช่วยทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ

ทีมแพทย์ของแผนกเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ประกอบไปด้วย

 1. ศัลยแพทย์เต้านม ที่มีความชำนาญในการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคทางเต้านมโดยเฉพาะ
 2. ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างเต้านมทำให้ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดรักษาโรคทางเต้านมสามารถกลับมามีเต้านมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของเดิม
 3. อายุรแพทย์มะเร็งวิทยาสำหรับการให้การรักษานอกเหนือจากการผ่าตัด เช่น การให้ยาเคมีบำบัด เป็นต้น
 4. รังสีแพทย์ที่มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำ
 5. พยาธิแพทย์ ที่มีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้จากเต้านมและต่อมน้ำเหลือง รวมไปถึงการตรวจชิ้นเนื้อเร่งด่วนโดยวิธีแช่แข็ง (Frozen Section)

บริการและการรักษาที่แผนกเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

 1. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และความเสี่ยงทางพันธุกรรม (Breast Cancer Screening and Genetic Testing – BRCA1&2)
 2. การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ (Digital Mammogram & Ultrasound)
 3. การตรวจเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Breast MRI)
 4. การเจาะน้ำออกจากถุงน้ำเต้านม (Aspiration of Breast Cyst)
 5. การเจาะดูดเซลส์จากก้อนเต้านมส่งตรวจ (Fine Needle Aspiration)
 6. การเจาะชิ้นเนื้อจากก้อนเต้านมส่งตรวจ (Core Needle Biopsy)
 7. การผ่าตัดก้อนเต้านมและท่อน้ำนม (Excision Breast Mass, Microdochectomy & Duct Excision)
 8. การผ่าตัดรักษามะเร็งแบบสงวนเต้านม (Breast Conserving Surgery) และการผ่าตัดรักษามะเร็งแบบตัดเต้านมออกทั้งหมด (Mastectomy)
 9. การผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้างเต้านม (Breast Reconstruction)
 10. การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้เพื่อตรวจหาการแพร่กระจายของมะเร็ง (Sentinel Node Biopsy) และการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ทั้งหมด (Axillary Node Dissection) 

ความแตกต่างที่ได้รับเมื่อมาที่คลินิกเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

 1. ภายใต้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก (Patient Safety Awareness) โดยทุกขั้นตอนการรักษา ผู้ป่วยและญาติจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเราจะให้ข้อมูลทั้งหมดพร้อมคำแนะนำ รวมทั้งผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะปรึกษา Second Opinion หากต้องการปรึกษาที่ รพอื่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวผู้ป่วยเอง
 2. คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Quality of Life) โดยพยายามเก็บรักษาเต้านม (Conservative Breast Surgery) ไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้เต้านมมีขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองข้าง ช่วยให้คุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยดีขึ้น
 3. การวางแผนติดตามการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้ารับการผ่าตัดรักษา และการให้ยาเคมีบำบัด โดยมีพยาบาลเฉพาะทางที่พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านการรักษา
นพ.พรชัย ประพันธ์พงษ์ชัย
นพ.ณัฐพงศ์ สูริประเสริฐ
นพ.ชาญชัย วงษ์ลือชัย

มาตรฐานการผ่าตัด #ผ่าตัดปลอดภัย EP1 มาตรฐานการผ่าตัด #ผ่าตัดปลอดภัย​ EP.2 พามาทัวร์…#ห้องผ่าตัด