Bangkok Hospital Ratchasima

ร้านยา Save Drug : จำหน่ายยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ บริเวณชั้น G

Babyconnection shop : ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก บริเวณชั้น G

Health Choice : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม บริเวณ ชั้น G

Family Mart : บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G