Bangkok Hospital Ratchasima

บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

หากท่านจำเป็นต้องทำการรักษาแบบผู้ป่วยในและคิดว่าขั้นตอนนั้นได้รับการคุ้มครองจากประกัน ทางโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา สามารถช่วยท่านในการได้รับประกันการชำระเงิน ก่อนที่จะเข้ารับการรักษา เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • กรุณาติดต่อทีมงาน ศูนย์สิทธิประโยชน์  เพื่อที่จะนัดทำขั้นตอนทางการแพทย์ของท่าน

  • โปรดแนบสำเนาของเอกสารต่อไปนี้ให้ศูนย์สิทธิประโยชน์

    – สำเนาบัตรประชาชน, เลขที่กรมธรรม์, บัตรประกัน, Application
    – สำเนา (ด้านหน้าและด้านหลัง) ใบรับรองหรือบัตรประกันสุขภาพปัจจุบันของท่าน
    – เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับบริษัทประกันของท่าน

โปรดทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนโยบายจากบริษัทประกันตามเห็นสมควร

บริการผู้ป่วยนอก

ผู้ให้บริการประกันของท่านอาจได้ทำสัญญาเฉพาะกับโรงพยาบาลในการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดตามแผนประกันของท่าน
หากไม่ได้ทำข้อตกลงไว้ ผู้ป่วยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองและเบิกจากบริษัทประกันในภายหลัง โดยทางโรงพยาบาลจะส่งมอบเอกสารต่างๆ สำหรับการเบิกตรงจากบริษัทประกันของท่าน

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนก UM (Utilization Management)
เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้งแผนก UM (Utilization Management) ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา