phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

พญ.พิชญา ตันตราภรณ์

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา : –

 

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.