ภาวะ…“หย่อนสมรรถภาพทางเพศ”

ภาวะ…“หย่อนสมรรถภาพทางเพศ”
คือ ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถคงตัวไว้ได้ในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ จะพบได้มากในผู้สูงอายุและสามารถพบได้ในผู้ชายทุกวัย จากการศึกษา
ผู้ชายทั่วโลก พบว่ามีอุบัติการณ์ที่สูงขึ้น ตามอายุ ดังนี้

เมื่อมีอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์

 • มีความกังวลหรือรู้สึกสงสัยว่าตนเองมีภาวะนกเขาไม่ขันหรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเวลากว่า 2-3 สัปดาห์
 • พบว่าตนเองมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับเพศ เช่น มีปัญหาในการหลั่งน้ำอสุจิเร็วหรือช้าเกินไป
 • เป็นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของภาวะนกเขาไม่ขัน เช่น โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ หรือโรคเบาหวานรวมไปถึงปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

สาเหตุของการเกิดโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

สามารถแบ่งกว้างๆ ได้ 2 ประเภท คือ ทางด้านจิตใจและทางด้านร่างกาย

1. ทางด้านจิตใจ

สมองมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นทำให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย หรือกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งภาวะทางจิตใจบางอย่างที่ไปขัดขวางหรือส่งผลด้านลบต่ออารมณ์ทางเพศ ได้แก่ ความเครียดความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าหรือภาวะสุขภาพจิตอื่น ๆ รวมไปถึงปัญหาความขัดแย้ง หรือปัญหาความสัมพันธ์กับคู่ของตน

2. ทางด้านร่างกาย

มีสาเหตุ คือโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูงโรคอ้วน หรือโรคพาร์กินสัน และภาวะนกเขาไม่ขันเป็นเพียงปลายเหตุ เกิดได้จากผลข้างเคียงจากการรักษาโรคหรือการใช้ยา เช่น ยารักษาโรคซึมเศร้า หรือยาแก้แพ้ รวมไปถึงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหนัก ร่างกายอ่อนล้าหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับ เป็นต้น

 • ระดับฮอร์โมนเพศชายที่ลดลง
 • ความผิดปกติของหลอดเลือด
 • การใช้ยาประจำ
 • ความผิดปกติของระบบประสาท
 • ความอ่อนล้าของร่างกาย

การวินิจฉัย

 1. การตรวจโรคทางกาย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือด
 2. ตรวจสุขภาพจิต กับแพทย์เฉพาะทาง

การรักษา

การรักษานกเขาไม่ขัน หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะขึ้นอยู่กับสาเหตุ ความรุนแรง และโรคประจำตัว เช่นหากเป็นโรคทางกาย แพทย์ก็จะรักษาสาเหตุนั้น ๆ แต่หากรักษาแล้วไม่ได้ผล แพทย์ก็จะทำการวินิจฉัยในขั้นต่อไปเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และหาว่าการรักษาหรือการบำบัดชนิดใดที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุด “ถ้าคุณผู้ชายมีสัญญาณนกเขาไม่ขัน ควรรีบพบแพทย์ อาจจะกลับมาเหมือนเดิมทำให้ชีวิตครอบครัวราบรื่นต่อไปได้ หรืออย่างน้อยการพบแพทย์จะได้ตรวจโรคที่ซ่อนเร้นที่คุณเองอาจนึกไม่ถึงว่าโรคเหล่านี้กำลังเริ่มถามหาคุณแล้ว เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคของหลอดเลือด เป็นต้น

ผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองไม่มีปัญหา “เรื่องหย่อนสมรรถภาพ”
จากการศึกษาพบว่าผู้ชายไทย อายุระหว่างอายุ 40-70 ปี 
พบภาวะหย่อนสมรรถภาพ ได้ถึง 42% คน ส่วนมากมักมอง
ว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว คิดว่าเป็นโรคเฉพาะ คนสูงอายุ

นพ.นรชาติ รัตนชาตะ

จิตเวช (PSYCHIATRIST)

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สมองและระบบประสาท เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันศุกร์       เวลา 08.00-19.00 .
 • วันเสาร์วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา