ศูนย์สมอง

  ศูนย์สมองและระบบประสาท (BRAIN Center)

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ดูแลรัษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเน้น

 •  ค้นหา… สาเหตุของโรค
 •  รักษา… ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 •  ป้องกัน… การเกิดโรคซ้ำ
 •  ฟื้นฟู… ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงดั่งเดิม

ศูนย์สมองและระบบประสาท มีทีมแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

การรักษา

 1. โรคหลอดเลือดสมอง
 2. โรคความจำเสื่อม
 3. โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 4. ปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง
 5. วิงเวียนศีรษะ
 6. โรคลมชัก
 7. โรคเส้นประสาทอักเสบ
 8. โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 9. โรคนอนไม่หลับ
 10. โรคทางกลุ่มจิตเวช เช่น โรคสองอารมณ์ ซึมเศร้า เครียด โรควิตกกังวล ปัญหาสุขภาพทางเพศชาย
วันและเวลาทำการ วันจันทร์วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมอง ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Clinic

นพ.นรชาติ รัตนชาตะ

นพ.สุระ ศักดิ์ศิลาพร

นพ.ภาคภูมิ กระแสลาภ