Bangkok Hospital Ratchasima

บาดเจ็บ,เจ็บเข่า,เจ็บกล้ามเนื้อ,เข่าบิด,ข้อเท้าพลิก,กล้ามเนื้อฉีก,ข้อพลิก

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา

     กล้ามเนื้อบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเป็นอาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อย และรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการออกกำลังกายได้มาก  กล้ามเนื้อที่พบการบาดเจ็บได้บ่อย อาทิเช่น กล้ามเนื้อต้นขา กล้ามเนื้อเอ็นหลังหัวเข่า กล้ามเนื้อโคนขาหนีบ และกล้ามเนื้อน่อง เป็นต้น

 การบาดเจ็บส่วนมากเกิดขึ้นเอง มักไม่ได้มีการกระแทกกระเทือนกับอะไรที่ชัดเจน การบาดเจ็บแบบนี้เกิดจากการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงและฉับพลันในขณะที่ข้อต่อและรยางค์มีการขยับไปในทิศทางตรงข้าม (excessive eccentric contraction)
มีส่วนน้อยที่การบาดเจ็บฉีกขาดของกล้ามเนื้อเกิดจากการกระแทกโดยตรง

     หลังการบาดเจ็บ อาจจะมีอาการเจ็บขึ้นมาทันที ที่บริเวณกล้ามเนื้อที่ฉีกขาด ในบางรายอาจจะพบรอยช้ำหรือจ้ำเลือดที่ผิวหนังได้ ในบางรายอาจจะพบเพียงแค่อาการเจ็บตึง แต่ยังสามารถเล่นกีฬาต่อไปได้

     นอกจากนี้ อาการที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บ อาจจะพบได้ทันทีหลังการบาดเจ็บ หรืออาจจะมีอาการเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลายชั่วโมงก็ได้ ซึ่งจะมีอาการปวดล้า ระบม เมื่อยตึง เป็นอย่างมาก

การรักษาเบื้องต้นหลังเกิดอาการบาดเจ็บ

โดยทั่วไปจะแนะนำให้ใชัวิธี RICE คือ

• Rest

• Ice

• Compression

• Elevation

  • Rest – พักและหยุดกิจกรรมที่ทำอยู่ทันที
  • Ice – ใช้ความเย็น เช่นน้ำแข็งประคบส่วนที่เจ็บ
  • Compression – กดหรือพันรัดในส่วนที่ได้รับบาดเจ็บไว้ชั่วคราว
  • Elevation – ยกส่วนที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นไว้สูง ไม่ห้อยต่ำ

วิธีการเหล่านี้ช่วยให้อาการปวดบวมและการอักเสบของส่วนที่บาดเจ็บลดลงได้เป็นอย่างดี

การพยากรณ์โรค

     โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างดีมาก อาการบาดเจ็บจะหายได้และกลับมาเล่นกีฬาได้เป็นปกติ โดยเวลาที่พักฟื้นจะอยู่ที่ราวๆ 2-6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

การป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ

     สามารถทำได้โดย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจำ, อบอุ่นร่างกายก่อนและหลังเล่นกีฬาทุกครั้ง, ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ, เริ่มเล่นกีฬาจากเบาๆก่อน ไปหาหนัก, ไม่ออกกำลังกายหนักเกินไป, ดื่มน้ำให้เพียงพอ ก็จะทำให้โอกาสที่กล้ามเนื้อจะบาดเจ็บ ฉีกขาดก็จะลดลงได้

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนกเวชศาสตร์การกีฬา เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา