Bangkok Hospital Ratchasima

มะเร็งปากมดลูก,วัคซีนมะเร็งปากมดลูก,HPV

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

 

     ในผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูกมากเป็นอันดับ รองจากมะเร็งเต้านม อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ย 13 รายต่อวัน ภาวะเสี่ยงที่ทำ ให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์เร็ว อายุมากกว่า 40 ปี มีคู่นอนหลายคน การสูบบุหรี่ และ การติดเชื้อไวรัส HPV

     พบว่าการติดเชื้อ HPV ในบางส่วนสามารถหายเองได้ แต่ในรายที่มีการติดเชื้อเรื้อรังคือนานกว่า เดือน โอกาสหายจากการติดเชื้อจะน้อย และกระตุ้นให้เกิดเซลล์ปากมดลูกผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ ตั้งแต่เริ่มผิดปกติเล็กน้อยไปจนถึงเปลี่ยนเป็นมะเร็งปากมดลูกใช้เวลาเฉลี่ยหลังติดเชื้อ 10-20 ปี

     ไวรัส HPV มีทั้งสายพันธ์ที่ก่อให้เกิดหูดหงอนไก่ สายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งรูทวารหนัก การฉีดวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าการติดเชื้อธรรมชาติถึง 100 เท่า ปัจจุบันมีวัคซีน ชนิด ตามประมาณสายพันธุ์ของเชื้อ HPV คือชนิด สายพันธุ์ สายพันธุ์ และ สายพันธุ์

     วัคซีน ชนิด และ สายพันธุ์ ครอบคลุมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 70 % ส่วนวัคซีนชนิด สายพันธุ์ สามารถเพิ่มความควบคุมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้มากขึ้นถึง 90 % มีการศึกษาการฉีดวัคซีนในหญิงในช่วงอายุ 15-26 ปี อายุ 9-21 ปี อายุ 27-45 ปี และมีการศึกษาฉีดวัคซีนในเพศชาย พบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนักได้ดี

สรุปวัคซีน HPV สามารถฉีดได้ทั้งในหญิงและชาย อายุที่แนะนำให้ฉีดคือหลัง อายุ ปี ขึ้นไป

HPV,มะเร็งปากมดลูก
วัคซีนมะเร็งปากมดลูก,HPV
วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพสตรี เปิดให้บริการ

วันจันทร์วันอาทิตย์       เวลา 08.00-19.00 .