Bangkok Hospital Ratchasima

อัลตร้าซาวด์4มิติ,ตรวจครรภ์,ฝากครรภ์

อัลตราซาวด์ 4 มิติ คือ

 

        หลักการทำงานของเครื่องอัลตราซาวด์ มิติ ก็คือ เครื่องจะทำการส่งคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ออกไปจากหัวตรวจ ผ่านผิวหนังลงไปยังเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในร่างกาย แล้วสะท้อนกลับออกมา หัวตรวจจะทำหน้าที่รับสัญญาณคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมา โดยที่คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครื่องอัลตราซาวด์จะทำการประมวลสัญญาณที่สะท้อนกลับมาและสร้างเป็นภาพขึ้นมาได้ และแสดงภาพออกมาเป็นภาพ มิติ ซึ่งมีความลึกของภาพ ทำให้ภาพของทารกดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ มิติ ยังสามารถเก็บภาพ มิติแต่ละภาพไว้แล้วนำมาแสดงผลเรียงต่อกันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเสมือนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น จึงเรียกภาพที่เห็นนี้ว่า Real time ด้วยเทคโนโลยี อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ นี้จึงช่วย ให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน

เครื่องอัลตราซาวด์,ตั้งครรภ์,ฝากครรภ์,ครรภ์คุณภาพ

การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ดีอย่างไร ?

สิ่งสำคัญที่ได้จากการตรวจอัลตร้าซาวด์ มิติ คือ

  1. 1. ทำให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของความผิดปกติที่พื้นผิวเช่น ปากแหว่ง หรือเนื้องอกที่ผิวบางชนิด 
  2. 2. ระยะเวลาในการตรวจครรภ์สั้นลง เนื่องจากสามารถมองเห็นร่างกายของทารกและอวัยวะต่างๆ ได้จากภาพที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
  3. 3. สามารถมองเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการตรวจด้วย อัลตร้าซาวด์แบบ มิติ  อาจมองเห็นได้ยาก หรือไม่อาจมองเห็นได้  เช่น  สามารถมองเห็นทารกกำลังหาว  ดูดนิ้ว  ยิ้ม  กระพริบตา หรือขยับนิ้วมือ ที่สำคัญยังสร้างความผูกพันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์
  4. 4. สามารถบันทึกภาพการตรวจและสามารถเปิดดูได้จากเครื่องเล่น DVD และคอมพิวเตอร์
อัลตราซาวด์4มิติ,ฝากครรภ์,ครรภ์คุณภาพ

เปรียบเทียบอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ และ 4 มิติ ( รูปซ้าย อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ / รูปขวา อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ )

อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ

        ทุกช่วงของอายุครรภ์สามารถทำการตรวจด้วยอัตร้าซาวด์ มิติ ได้ แต่ภาพที่ได้ในแต่ละช่วงอายุครรภ์จะแตกต่างกันในช่วงอายุครรภ์น้อยๆ จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของทารกทั่วร่างกาย ในขณะที่การตรวจในช่วงที่อายุครรภ์มากจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ของร่างกายของทารกได้มากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไปมาก หากอายุครรภ์มากกว่า 35 สัปดาห์ อาจะเห็นใบหน้าไม่ชัดเจนเนื่องจากทารกกลับศีรษะลงและเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงกรานแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะอยู่ในช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ แต่ถ้าทารกในครรภ์อยู่ในท่าหันหลังให้ตลอดระยะเวลาการตรวจก็อาจไม่สามารถมองเห็นใบหน้าชัดเจนได้เช่นกัน จึงขอแนะนำให้เข้ามาตรวจในช่วงอายุครรภ์ 26-28 สัปดาห์ จะดีที่สุด

การตรวจอัลตราซาวด์ระหว่างตั้งครรภ์ปลอดภัยหรือไม่

        การตรวจอัลตร้าซาวด์ มิติ ล้วนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกและมารดา แม้ว่าจะมีการตรวจซ้ำหลายครั้งก็ตาม แต่กลับเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยความผิดปกติของทารก และช่วยให้แพทย์สามารถทำการตัดสินใจในการให้การรักษาได้ดีขึ้น ดังนั้นการตรวจอัลตร้าซาวด์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกราย

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพสตรี เปิดให้บริการ

วันจันทร์วันอาทิตย์       เวลา 08.00-19.00 .