Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.อัญญารัตน์ อินทศร

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์อายุรกรรม

การศึกษา

2557  อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.มหาราชนครราชสีมา

2552  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.มหาราชนครราชสีมา

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors