Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.อรศิริ ประถมปัทมะ

เฉพาะทาง: เวชศาสตร์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การศึกษา : 2551  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors