Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.สิริรัตนา สุขหิรัญวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

การศึกษา

2553 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

2547  อายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

2541  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors