Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.ศิรประภา วงศ์รัตนากร

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

เฉพาะทาง : กุมารเวชศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors