Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.วราภรณ์ ประยูรหงษ์

เฉพาะทาง: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ห้องผ่าตัด

การศึกษา

2555  วิสัญญีวิทยา  รพ.รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

2549  แพทยศาสตร์ (พ.บ.) รพ.มหาราชนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors