Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.พิมพ์สิริ เมฆจรัสกุล

ความชำนาญพิเศษ: โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา : –

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors