Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.ปิยนุช สุรเวทวงศ์ภาส

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

2555   กุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thai Medicine Council Chiang Mai University

2540  แพทยศาสตร์ (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thai Medicine Council Chiang Mai University

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors