Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.ดวงตา อ่อนสุวรรณ

เฉพาะทาง: กุมารศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

2545  เวชศาสตร์ครอบครัว : คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหิดล

2528  กุมารศัลยศาสตร์ :  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2521  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  : คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors