Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.ณัฐภรณ์ พยัพพานนท์

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : แผนก ฉุกเฉิน

การศึกษา :

2559  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาราชสีมา มหาวิทยาลัยมหิดล

2555  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Related Doctors