Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.จิราภรณ์ ครบปรัชญา

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

2553  กุมารเวชศาสตร์ : ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล

Thai Medicine Council Siriraj Hospital

2547  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors