Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.กัลยาณี คูศิริวิเชียร

ความชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

2558  กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด : คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า Phramongkutklao College of Medicine

2553  กุมารเวชศาสตร์ : คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

Phramongkutklao College of Medicine

2547  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors