Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.กรองกาญจน์ แก้วชัง

เฉพาะทาง : จิตเวชศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์สมองและระบบประสาท

การศึกษา :

จันทร์
09:00 - 17:00
อังคาร
09:00 - 17:00
พุธ
09:00 - 17:00
พฤหัสบดี
09:00 - 17:00
ศุกร์
09:00 - 13:00
เสาร์
08:00 - 17:00
อาทิตย์
20:00 - 07:00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors