Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.โชคชัย ภูษณชาคร

เฉพาะทาง: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพสตรี

การศึกษา :

2533-ปัจจุปัน  สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2526  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors