Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.เอเธนส์ พุ่มจันทร์

เฉพาะทาง: โสต ศอ นาสิก วิทยา

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนก หู คอ จมูก

การศึกษา

2555  โสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชวิทยา

Thai Medical Council Siriraj Hospital

2549  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors