Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.อุลิต ทองสุภาภรณ์

เฉพาะทาง:  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนก ฉุกเฉิน

การศึกษา

2559  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2553  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Related Doctors