Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.อนุวัฒน์ ขัดสงคราม

ความชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและข้อ

การศึกษา

2556   ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์

2543   แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors