Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.สุธี โกศล

เฉพาะทาง: เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนกฉุกเฉิน

การศึกษา

2550 การฝังเข็มและรมยา สำหรับแพทย์  มหาวิทยาลัย หัวเฉียว

2547  เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.มหาราชนครราชสีมา

2544  แพทยศาสตร์ (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors