Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.พิพัฒน์ วงศ์ธนากิจเจริญ

เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่:ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและข้อ

การศึกษา :

2544  มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.มหาราช

2551  รพ. รามาธิบดี

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors