Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.บัญชา สุขอนันต์ชัย

ความชำนาญพิเศษ: หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

เฉพาะทาง:  อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์หัวใจ

การศึกษา

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors