Bangkok Hospital Ratchasima

เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)      

“เนื้องอกสมองพบได้ประมาณร้อยละ ของโรคมะเร็งทั้งหมด พบในชายมากกว่าหญิง พบได้ทุกอายุ”

        ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย (แต่ท่านอย่าได้ตกใจ เพราะอาการปวดศีรษะ ตรวจพบว่าเป็นโรคเนื้องอกสมองเพียง 1-2 % )

        เนื่องจากภายในกะโหลกศีรษะมีเนื้อที่จำกัด เมื่อเกิดเนื้องอกไปฝังตัวอยู่และโตขึ้น ก็จะทำให้ความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น ทำให้ปวดศีรษะ ซึ่งมักรุนแรง ปวดตลอดเวลา การรับประทานยาก็อาจไม่ช่วยบรรเทา และมักมีอาการอาเจียนที่ไม่มีคลื่นไส้นำมาก่อน นอกจากนี้เมื่อเนื้องอกไปกดเบียดหรือทำลายเนื้อสมอง ผู้ป่วยอาจมี อาการชา อ่อนแรง หน้าเบี้ยว ชัก หรือความจำ พฤติกรรมผิดปกติได้ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นที่เนื้องอกส่วนใดของสมอง

รูปภาพ : ตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan (รูปซ้าย) , ตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI (รูปขวา)

การวินิจฉัยในปัจจุบันสามารถตรวจได้ แม่นยำด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

การรักษาหลักของโรคเนื้องอกในสมองคือการผ่าตัด ซึ่งเป็นการให้การวินิจฉัย (จากผลตรวจชิ้นเนื้อและรักษาไปพร้อมกัน ถ้าเนื้องอกอยู่ในตำแหน่งที่การผ่าตัดจะไม่ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทมากขึ้น แพทย์จะพิจารณาผ่าตัดออกทั้งหมด หรือเอาออกให้ได้มากที่สุด ซึ่งการผ่าตัด ปัจจุบันมีความปลอดภัยสูงมาก ด้วยการผ่าตัดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นำวิถีจุลยศัลยกรรมการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งแพทย์จะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการผ่าตัด โดยมีเป้าหมายในความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

        นอกจากนี้แล้วยังมีการรักษาประกอบอื่นๆ ได้แก่ รังสีรักษา เคมีบำบัด นอกจากนี้เนื้องอกบางชนิด อาจใช้วิธีการรักษาด้วยการเฝ้าระวัง ติดตาม หรือใช้ยา ซึ่งแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม ของแต่ละบุคคล (อายุ สุขภาพโดยรวม ตำแหน่ง ชนิด และขนาดของเนื้องอก เป็นต้น)

        ปัจจุบันการแพทย์ในสาขาต่างๆ มีการพัฒนาอย่างมากและรวดเร็ว การตรวจและการรักษาเนื้องอกสมองก็เช่นกัน ได้มีการนำเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้ผลการรักษาเนื้องอกสมอง ในปัจจุบันดีขึ้นมาก และมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สมองและระบบประสาท เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันศุกร์       เวลา 08.00-19.00 .
  • วันเสาร์วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา