ศูนย์อุบัติเหตุ

ในภาวะวิกฤติ อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน แม้เพียงเสี้ยววินาทีก็มีผลต่อความสูญเสียที่อาจจะตามมา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากมีทีมแพทย์ และพยาบาลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและการเข้าถึงผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีแล้ว ย่อมทำให้ทั้งผู้ป่วยและคนในครอบครัวรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

มั่นใจทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ประกอบด้วย

 • ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • ประสาทศัลยแพทย์
 • กระดูกและข้อ
 • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 • สูตินารีแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤติ
 • รังสีแพทย์
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง
 • ศัลยแพทย์หลอดเลือด

มั่นใจ…ในการอภิบาลที่พร้อมสรรพ

 • หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) จำนวน เตียง
 •  หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 14 เตียง
 •  หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (MICU) จำนวน 10 เตียง

Centers

นพ.อุลิต ทองสุภาภรณ์
นพ.อนุชิต ไชยบูรณ์

พญ.ณัฐภรณ์ พยัพพานนท์
พญ.สกลฉาย ศรีรักษ์
พญ.กัลยาณี คูศิริวิเชียร
พญ.จันทิมา มหาผล
พญ.กรรณิกา โชคสันติสุข

เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา Trauma Center โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา สิทธิ ” เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต