bkh

แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

        สิ่งสำคัญในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บคือ ความปลอดภัย รถพยาบาลฉุกเฉินทุกคันจึงมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานการช่วยชีวิตขั้นสูง อาทิ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องควบคุมการให้ยา และสารน้ำ, เครื่องดูดเสมหะสำหรับดูแลผู้ป่วย เป็นต้น ความเพียบพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถทุกคันติดตั้งระบบ GPS ช่วยระบุพิกัด สามารถติดตามตำแหน่งของรถพยาบาลขณะอยู่บนท้องถนน และมีระบบช่วยนำทางไปยังจุดหมาย ทำให้สามารถเลือกเส้นทางที่สะดวกที่สุดเพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว

มั่นใจในการเคลื่อนย้าย

  •   รถ Mobile CCU ( ห้องอภิบาลหัวใจเคลื่อนที่)
  •   รถ Mobile ICU (ห้องอภิบาลผู้ป่วยวิกฤต)
  •   เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU)

        BES จะมี call center ซึ่งมีความพิเศษตรงที่หากลงทะเบียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ผ่านระบบ GPS กับทางโรงพยาบาลแล้ว เมื่อมีโทรศัพท์เข้ามาก็จะทราบได้ทันทีถึงพิกัดและแผนที่บ้านของผู้ป่วย จึงสามารถประสานโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดให้ไปรับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและ แม่นยำขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างศูนย์สั่งการฉุกเฉินเครือข่ายโรงพยาบาล กรุงเทพ (BES Dispatch) กับทีมแพทย์และพยาบาลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน “BES by ilertu” ซึ่งจะช่วยให้รู้พิกัดและข้อมูลของผู้ป่วยเมื่อมีการส่งสัญญาณจากแอปพลิเคชันมาถึงเรา เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินทั้งในบ้านและนอกบ้าน

        BES ยังช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ โดยการเตรียมเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU) เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที นอกจากมีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือแพทย์แล้ว BES ยังมี ระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างแพทย์ฉุกเฉินกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องที่สุด

จุดเด่นของ BES คือ ความรวดเร็ว การเข้าถึงที่แม่นยำ และมีความพร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยี ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญสำหรับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สำคัญเรายังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้งทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงคนขับรถฉุกเฉินให้อยู่มาตรฐานเดียวกัน

เพราะทุกเสี้ยววินาที หมายถึงชีวิต อุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1719

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน