phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

ศูนย์สุขภาพสตรี

ให้บริการครบวงจรโดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์สุขภาพสตรี  

ด้านสูติกรรม ให้บริการในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์

ก่อนตั้งครรภ์ แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร รวมทั้งการให้คำแนะนำและการรักษาภาวะมีบุตรยาก

ช่วงตั้งครรภ์ ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์ วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม การวินิจฉัยและดูแลการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตรที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งให้คำปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)

คลอดบุตร คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร การวางแผนครอบครัว การแก้หมันสำหรับสตรีในกรณีที่ต้องการมีบุตรเพิ่ม

พิเศษ.. อบรมหลักสูตรครรภ์คุณภาพ เพื่อการเตรียมตัวก่อนคลอด สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

ด้านนรีเวช

• ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ

ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดย ตินเพร็พ (Thin Prep Pap Test)

• ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติโดยใช้วิธีส่องกล้อง Colposcope  การตัดชิ้นเนื้อ

• รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง

• ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน

• ให้การดูแลป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู

• ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ

แผนกสูตินรีเวช ได้นำ เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ ช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บ และช่วยให้คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็ว

DOCTOR

พญ.ปนัดดา ประเดิมดี
พญ.ชตวรรณ สายเชื้อ

นพ.วิทยา ลิ้มดำรงค์ชิต
นพ.โชคชัย ภูษณชาคร
นพ.วิศาล ชาญพานิช
พญ.ฐิตินันท์ สมุทรไชยกิจ
นพ.ฉัตรชัย จันทร์ทวีทิพย์

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพสตรี เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-19.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.