phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพราชสีมา

 

อาการป่วยจากโรคบางโรค ทำให้เกิดความบกพร่อง ความพิการทางร่างกาย และยังส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการปวดในแต่ละคนยังทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา พร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ทางเลือก (แพทย์จีน) นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ ให้บริการด้านการรักษาดังนี้:

 • โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • กายภาพบำบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
 • โปรแกรมบำบัดผู้ใหญ่และเด็ก
 • โปรแกรมการฝึกพัฒนาการเด็ก
 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
 • หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ
 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน
 • โปรแกรมนวดรักษา และนวดแผนไทย 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย

 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์
 • การฟื้นฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง
 • การบำบัดด้วยอ่างน้ำอุ่น ( Whirl pool)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • กิจกรรมบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการ Stroke
 • กิจกรรมบำบัดในเด็ก
 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน
 • กายภาพบำบัดด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วย เครื่องออกกำลังกายขาและแขนแบบ Passive และ Active
 • เครื่องกายอุปกรณ์เสริมช่วยการเดิน Parapodium
 • บริการประเภทกายอุปกรณ์เสริม เช่น support ต่างๆ

DOCTOR

พญ.พิชญา ตันตราภรณ์
พญ.มัชฌิมามาธ ชำนาญกรม

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.