Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.พิชาน สถาพรธีระ

เฉพาะทาง : ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์สมองและระบบประสาท

การศึกษา :

จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 12:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
10:00 - 12:00
อาทิตย์
13:00 - 17:00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors