Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.ธีรพันธ์ ธีระเศรษฐชัย

เฉพาะทาง : จิตเวชศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์สมองและระบบประสาท

การศึกษา :

จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
17:00 - 20:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
17:00 - 20:00
เสาร์
09:00 - 13:00
อาทิตย์
08:00 - 12:00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors