Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.เอกชัย ทวยสอน

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนกฉุกเฉิน

การศึกษา : 2540  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors