Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.สมชัย วงศ์เวชสวัสดิ์

เฉพาะทาง: จักษุวิทยา

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนก ตา

การศึกษา

2527  จักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิืทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors